Investorguide.no

For deg som er eller ønsker å bli investor

Investorguide.no

For deg som er eller ønsker å bli investor

Velkommen

I Norge har vi tradisjonelt hatt gode kår for nyskapning og gründerskap, men så langt har vi hatt liten eller ingen tradisjon for såkalte ”business angels”.
Som viktig virkemiddel i innovasjonens tjeneste er forretningsengler og tidlig fase investorer uovertrufne hjelpere i en tidlig fase i en oppstartsvirksomhets liv. Imidlertid er det for lite kunnskap om feltet, og det som er, er altfor lite tilgjengelig.

NorBAN har derfor tatt initiativet til investorguide, i et forsøk på å gjøre det enklere å finne frem til det beste innholdet for alle som vurderer å investere i morgendagens vekstvinnere. Med oss i dette arbeidet har vi fått god hjelp fra sentrale aktører som InnoMag, Seed Forum, Venturelab, Investorforum og Open Innovation Lab og vi oppfordrer alle som sitter på relevant innhold til å bidra. Målet er flere og bedre forretningsengler også i Norge.

Kapital

Internasjonalt viser undersøkelser at den vanligste formen for kapitaltilførsel i tidlig fase IKKE er verken Innovasjon Norge eller venturefond, men venner, familie og såkalte Business Angels (tidligfase investorer).

Det er dette uformelle kapitalmarkedet som hjelper gründere best og mest. Her ønsker vi å bidra med oppdatert informasjon, interessante nyheter og gode historier.

Lyst til å være med?

Fyll ut skjemaet for å motta nyheter fra InnoMag hver uke!


Kloke ord

«I knew that if I failed I wouldn’t regret that, but I knew the one thing I might regret is not trying.»

Jeff Bezos, Amazon

«Ideas are commodity. Execution of them is not.»

Michael Dell, Dell

«If you’re going through hell, keep going.»

Winston Churchill

Forretningsengler

1.

1.

Verdien av en god forretningengel kan vanskelig overvurderes!

2.

2.

En god forretningsengel er en coach for grunderen, og dele sine erfaringer uten å overta problemet. Det er ikke tilfeldig at de beste fotballtrenerene selv har aktive karrierer med internasjonale resultater å vise til – kun gjennom egne arr opparbeider man seg respekt nok til kunne bli en engel!

3.

3.

En god foretningsengel er ofte den skulderen grunderen trenger når han selv tviler, og den som gir håpet og optimismen næring når det trengs, men samtidig også den som får grunderen ned på jorda når alt ser rosenrødt ut!

4.

4.

En god forretningsengel blander seg ikke inn i foretatte beslutninger, men aktivt oppfordre til kursendringer og gjennomføring av de beslutninger som er bestemt. Det er mye sannhet i det gamle munnhell om at veien til fiasko er brolagt med gode intensjoner!

5

5

En god forretningsengel skiller sak fra person, snørr fra bart og tørre å ta saklige konfrontasjoner før beslutningen er tatt – det ligger i grunderens natur å være påståelig men husk at grundere som ikke tåler opposisjon og motstand internt går på langt verre smeller enn de som lytter til gode spørsmål og enda bedre råd!

6

6

En god forretningsengel åpner dører og tilgjengeliggjør sitt nettverk for grunderen, uten å tenke kortsiktige gevinster!

Tiltak

En god forretningsengel er like nødvendig som grunderen og begge vet at en solid porsjon ydmykhet er en styrke for selskapet og understreker at begge spiller på samme lag. Hvordan kan så våre gründere, som til tross for dårlige odds likevel bryter ny mark og sår nye åkre, hjelpes frem?

Det handler om å skape en kultur som gjør det lettere for gründere å starte opp, samt enklere å utveksle informasjon med andre i samme situasjon, interessante forskningsmiljøer og næringslivet forøvrig. Norge har vi i dag en unik mulighet til å legge forholdene til rette for å så korn på en slik måte at vi alle kan høste i årene fremover, men regjeringen kan og bør gjøre mer enn å arrangere konferanser.

Vi har valgt å bo i et land med høye fjell og trange daler, men det er på høy tid at vi innser at noen valg har preg av å være såkorninvesteringer for en tid hvor ikke lenger oljen redder oss, mens andre valg fremstår som korttenkte og paniske.

I det videre arbeidet med å skape en innovasjonskultur i Norge bør forretningsenglene blant oss få den positive oppmerksomhet og de insentiver de fortjener.

Her er tre nyttige linker for deg som vurderer å investere i oppstartsvirksomheter: